PROGRAM

OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój 
oś priorytetowa 2

                           Wsparcie otoczenia 

       i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

                           działalności B+R+I

 

 

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw

 

Wdrożenie do seryjnej produkcji
firmy

Proceed Consulting Sp. z o.o.

innowacyjnego niskoenergetycznego

sensora przemysłowegoCelem projektu jest podniesienie potencjału oraz konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie do własnej działalności gospodarczej nowego produktu w postaci sensora przemysłowego niskoenergetycznego wraz z dedykowanym systemem teleinformatycznym.


Efektem projektu będzie system pozwalający na opomiarowanie maszyn i urządzeń wchodzących w skład różnego typu linii
produkcyjnych w zakresie drgań i temperatury, jak i ich stanu pracy. Przedmiotowe funkcjonalności
wpłyną bezpośrednio na wzrost pozycji rynkowej firmy Proceed Consulting Sp. z o.o. poprzez
wprowadzenie do oferty produktu o niespotykanych korzyściach, w tym m. in. dostępu do informacji w
dowolnym czasie i miejscu (w zakresie wielkości oraz częstotliwości drgań i zakresu temperatury, jak i
stanu pracy maszyny), ograniczenie kosztów eksploatacyjnych firm, raportowania przyczyn i przestojów
realizowanych zleceń produkcyjnych, a także komunikację z jednostkami nadzorującymi procesy
produkcyjne. 


Wartość projektu:  – 984 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  – 560 000.00 PLN